Kreacije i emocije Kada stvaramo, da li je bitno da osjećamo? Ima li kreacije bez osjećaja? Umjetničko djelo ne teži...
Tišina...

Tišina...

22.04.2019
Tišina Ponekad, kada si dozvolimo, pratimo tijek svojih misli. Nije lako, jer misli se misle, a mi često neznamo od kuda...
Fokus...

Fokus...

11.02.2019
Fokus Količina informacija koje svakodnevno primamo (svjesno ili nesvjesno) , je sve veća. Ako se tome doda sve što procesiramo...
Psihokibernetika Esena Eseni su živjeli na području današnjeg Izraela, nekoliko stotina godina prije Krista. Ime Esena prema sirijskoj riječi HASEN tumačimo...
Intuitivno crtanje Da li ste promatrali djecu dok crtaju, slikaju, šaraju, rade mozaike, crtaju kredicom po asfaltu? Dok se tako...
Neurografika...
Apstraktno slikanje...
Fraktali podrške...
Dječji fraktali...
Umjetnički fraktaliUmjetnicki fraktali...

email icon

If you like my ideas and projects, you can support me by donating.

Enter Amount