Apstakcija...

Apstakcija...

22.06.2020
Apstakcija Kada gledamo neko apstraktno umjetničko djelo, crtež, sliku, nismo u mogućnosti verbalizirati to što je nacrtano, naslikano. Slika nam ne...
Neurografika Likovni izražaj je od davnina. Drevni crteži u pećinama, kultura aboriginal sa dot artom održala se do sada u...
Kreacije i emocije Kada stvaramo, da li je bitno da osjećamo? Ima li kreacije bez osjećaja? Umjetničko djelo ne teži...
Tišina...

Tišina...

22.04.2019
Tišina Ponekad, kada si dozvolimo, pratimo tijek svojih misli. Nije lako, jer misli se misle, a mi često neznamo od kuda...
Fokus...

Fokus...

11.02.2019
Fokus Količina informacija koje svakodnevno primamo (svjesno ili nesvjesno) , je sve veća. Ako se tome doda sve što procesiramo...
Neurografika...
Apstraktno slikanje...
Fraktali podrške...
Dječji fraktali...
Umjetnički fraktaliUmjetnicki fraktali...

email icon

If you like my ideas and projects, you can support me by donating.

Enter Amount